logo

KVALITET

Det fanns en hantverkstid då frågor som kvalitet och leveranssäkerhet inte ens behövde nämnas. En tid som präglades av yrkesstolthet och ansvars-känsla. En tid där uttryck som ”jordnära” och ”prestigelös” inte ens förekom i säljsnacket. En tid där man kort och gott skakade hand och kunde lita på varandra.
Den tiden är nu. Den tiden har vi levt med ända sedan det första plåtstycket klipptes i Täby Kyrkby's verkstad en vårdag för 70 år sedan.

Stolta traditioner är till för att bäras vidare. Och yrkesstoltheten är vi stolt över.
Att vi sedan också fått vår känsla för kvalitet dokumenterad på papper ser vi mer som kosmetika. Det är vad som händer i verkligheten som är det viktiga. Vad som händer om ettor och nollor i programvaran börjar strejka och tekniken inte fungerar. Hur man med flinka händers hjälp och vanligt bondförnuft löser problemen. Och hur man med lite ”jävlaranamma” ser till att leveransen kommer fram som den ska – även om tiden är emot en.
Finnarna kallar det för Sisu. Nedärvd Täby-anda säger vi.