logo

BEREDNING

Att du som kund ska kunna ställa krav på en smidig arbetsgång är en självklarhet. Likaså att du ska kunna känna dig trygg i hur vi hanterar ditt uppdrag – hur det inplaneras, hur materialen köps in, hur vi bearbetar och hur vi levererar.

Alla uppdrag utgår ifrån ditt underlag som du som kund tillhandahåller. utifrån underlagen så skapar vi program till någon av våra maskiner. 

valet av maskin avgörs av vilket typ av material detljerna ska tillverkas mm. 

Utifrån detta skapar vi en unik artikel i vårt mps-system. Därefter genereras en unik operationslista som innehåller de arbetsmoment och det material som ingår.
Några operationsrader kan t ex vara klippning, stansning, bockning och svetsning mm.
Till operationslistan kopplas unika kund-dokument som exempelvis ritningar och program till vald maskin.

på så sätt så säkrar vi i alla led att det blir rätt artiklar tillverkade.