logo
SVETSNING

Vi har idag fem olika svetsplatser för Tig- och Mig-svetsning där vi svetsar i olika material – så som svartplåt, aluminium och rostfritt. Vi har även tre punkt-svetsar och en bultsvets.