logo

PRODUKTION

Täby Plåtteknik har genom åren utfört mekanisk montering till beställare av legotillverkning av tunnplåtsprodukter. Monteringen har bestått av produkter som måste kompletteras med t ex gångjärn och lås som skruvas eller nitas fast. Kabelgenomförningar och montering av lister i skåp är återkommande monteringsuppdrag. Vi har utökat vår monteringshall och kan nu även ta fristående monteringsuppdrag. Har ni behov av mekanisk montering, kontakta oss så kan vi gå igenom hur vi kan hjälpa er.

Mekanisk verkstad med gamla anor

Täby Plåtteknik utför prototyp- och specialarbeten i såväl långa som korta serier och har komplett utrustning för alla typer av tunnplåtsbearbetning och svetsning samt även pulverlackering.

I vårt arbete har vi med oss den senaste tekniken, och vår maskinpark står under ständig utveckling – något som också våra kunder brukar uppmärksamma. Men maskinell utveckling i all ära – det gäller framför allt att se på slutresultatet med vakna ögon, och att ha fingertoppskänsla för finishen. Där kommer hantverkskunnandet in i bilden.
För oss är arvet från 1930-talet, när verksamheten såg dagens ljus, något som för-pliktigar. Traditionen att fullfölja varje leverans med hundra procent precision i kvalitet och leveranssäkerhet är en utmaning vi lever efter varje dag.

Idag är vi ett tjugotal anställda och arbetar med legotillverkning av produkter i tunn-plåt. Våra kunder finns inom snart sagt alla branscher, med tyngdpunkt på telekom, elektronik och medicin. Vi finns i egna lokaler i Täby med en totalyta om 3000m2.

Säker produktion i alla led

Att du som kund ska kunna ställa krav på en smidig arbetsgång är en självklarhet. Likaså att du ska kunna känna dig trygg i hur vi hanterar ditt uppdrag – hur det in-planeras, hur materialen köps in, hur vi bearbetar och hur vi levererar.

Alla uppdrag utgår ifrån ditt underlag som du skickar in antingen via post, fax eller mail. Utifrån detta skapar vi en artikel i vårt mps-system. Därefter genereras en unik operationslista som innehåller de arbetsmoment och det material som ingår. Några operationsrader kan t ex vara klippning, stansning, bockning och svetsning. Till ope-rationslistan kopplas unika kunddokument som exempelvis ritningar och program till själva stansningen.

Våra programmerare skapar program till våra stansmaskiner enligt underlaget, men du kan givetvis skicka din egen programfil till oss om du så önskar (dxf eller prt). Utifrån detta genereras en nc-kod samt en rigglista med de verktyg som ska an-vändas. Filerna kopplas till operationslistan för den unika artikeln – och på så sätt så säkrar vi i alla led att det blir rätt artiklar tillverkade.

vi är tredjepartscertifierade

Vi är sedan länge tredjepartscertifierade enligt kvalitetsnormen SS-EN ISO 9001:2008. Kvalitetssystemet är datoriserat och varje arbetsmoment kan där-för följas och utvärderas på elektronisk väg.