logo
STANSNING

Vi har fem olika stansmaskiner varav en är kombimaskin. Dessa maskiner är hjärtat i vår verksamhet då håltagning nästan uteslutande ingår i allt vi tillverkar. Här kan vi nibbla, stansa eller skära olika konturer och hålformer.

 

  • Pega 357. Arbetsområde 1830 X 1270. Till stansmaskinen hör en laddare som klarar plåtar upp till 1250 X 2500. Maskinen stansar stålplåt upp till 6 mm.
  • Apelio 257. En kombimaskin för stans/laser. Möjliggör att skapa konturer som inte går att stansa. Arbetsområde 1830 X 1250. Klarar att skära upp till 6 mm rf med oxygen, och stansar upp till 5 mm stålplåt.
  • Vela II. Arbetsområde 1270 X 1270. Till stansmaskinen hör en laddare som klarar plåtar upp till 1250 X 1250. Maskinen stansar stålplåt upp till 6 mm.
  • Pega 244. Arbetsområde 1000 X 1040. I denna stansmaskin arbetar vi manuellt. Lämpar sig bra för korta serier. Maskinen stansar stålplåt upp till 6 mm.
  • Pega King. Arbetsområde 1000 X 1040. Också i denna stansmaskin arbetar vi manuellt. Lämpar sig bra för korta serier. Maskinen stansar stålplåt upp till 6 mm.